In opdracht van organisaties:

Telecommunicatie & Media:

KPN – Den Haag

Ziggo (voorheen: Casema) – Den Haag

Elsevier – Den Haag

Industrie:

James Hardie – Amsterdam & Germany

Mediq – Utrecht

Van Leeuwen Buizen – Zwijndrecht

Shell International – Rijswijk

Toyota Europe – Brussel

Oiltanking (Marquard & Bahls AG) – Antwerpen

Toshiba – Zoetermeer

Koninklijke Theodorus Niemeyer – Groningen

Canon Europe – Amstelveen

Organon – Oss

Friesland Coberco – Meppel

Steelweld (VDL Groep) – Breda

Empee Golfkarton – Etten-Leur

Overheid:

Gemeente Rotterdam – Rotterdam

Ministerie van Justitie (CJIB) – Leeuwarden

Ministerie van VROM (RGD) – Den Haag

Tweede Kamer – Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken – Den Haag

Politie van Amstelland – Zoetermeer

Nederlands Forensisch Instituut (NFI, voorheen: Gerechtelijk Laboratorium) – Rijswijk

Bank- en Verzekeringswezen:

ING – Amsterdam

Christelijke Mutualiteiten – Brussel

Fortis – Den Haag

AMEV – Den Haag

Aegon – Voorburg


Uitgevoerde Projecten:

FunctieManager en oprichtster zorgbemiddelingsbureau
OrganisatieYininZorg
BrancheFinanciële, Bemiddelings- en Zorgbranche
PeriodeOktober 2019 – Augustus 2020

Scoop

Oprichting van een zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige zorgverleners en zorgaanvragers, samen met zakenpartner.

Activiteiten

 • Managen
 • Recruitment (screening, intake)
 • Diverse sales en marketingactiviteiten
 • Klantbeheer en klantbezoeken, zowel zorgverleners als zorgaanvragers.
 • Implementeren en toepassen van (maatwerk) software voor de specifieke bedrijfsprocessen.
 • Administratie (inrichting, uitvoering en beheer van financiële processen, klantgegevens, contracten)

FunctieSalesforce Consultant
OrganisatieJames Hardie
BrancheIndustrie
PeriodeFeb 2019 – September 2019

Scoop

Implementatie en uitrol van Salesforce Sales en Service modulen binnen meerdere landen. Ondersteuning bij in gebruik name door de eindgebruikers.

Activiteiten

 • SCRUM en Agile werkwijze.
 • Implementatie van Salesforce als medewerker van het ontwikkelteam.
 • Klant begeleiden bij de uitrol naar Salesforce (oa in Duitsland).

FunctieVoorzitter Werkgroep Onderhoud, Beheer & Verkeer (Vrijwilligerswerk)
OrganisatieBurgen in samenwerking met Gemeente Breda
BrancheOverheid
Periode2016 – 2017

Voorzitter Werkgroep Onderhoud, Beheer & Verkeer inzake Motie: Trots op Buitengebied Breda Zuid-West.

Bij vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013 op 4 december 2014 is door de gemeenteraad de motie Trots op het Buitengebied Zuid aangenomen. In deze motie draagt de raad het college op:
• Om voor de Voorjaarsnota 2015 te rapporteren over de wijze waarop de landschapskwaliteit, verbrede landbouw en de natuur in het plangebied worden verbeterd.
• Om hiervoor allereerst in beeld te brengen wat de huidige stand van zaken is.
• Om op basis daarvan per deelgebied samen met ZLTO, natuurwerkgroepen, bewoners,
ondernemers, toerisme en andere gebruikers een actieprogramma te maken om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen beginnend met De Rith.

Activiteiten

 • Vergaderingen inplannen en voorzitten
 • Ideeën uitwerken en documenteren.
 • Presentaties maken en voordragen aan participanten, burgers buitengebied en wethouder & medewerkers van de gemeente Breda.

FunctieConsultant
OrganisatieKPN (Wholesale)
BrancheTelecommunicatie
PeriodeMaart 2010 – September 2015

Scoop

De functionele beheerders van de -reeds bij de klant in productie zijnde- Oracle/Siebel CRM On Demand applicatie, hebben behoefte aan een ‘back-up’ persoon, indien zij (complexe) vragen en/of extra werkzaamheden hebben aangaande het systeem.

Tevens is er een behoefte vanuit het management en de marketing afdeling naar meer informatie aangaande de functionaliteiten en mogelijkheden van de Oracle Marketing On Demand module.

Activiteiten

 • Kennisoverdrachtsessies voorbereiden en uitvoeren.
 • Presentatie voorbereiden en verzorgen aangaande de mogelijkheden binnen de module ‘CRM Marketing On Demand’.
 • Beheer aanpassingen in CRM ON Demand doorvoeren.
 • Organiseren team overleg, verdelen & opvolgen van acties.
 • Klant begeleiden bij de CRM On Demand upgrade naar Release 18.

FunctieConsultant
OrganisatieMediq
BrancheFarmacie
PeriodeDecember 2014

Scoop

De staging (test) omgeving bij deze klant zou na 3 weken worden overschreven door de productie omgeving. Specifieke wijzigingen die op de staging omgeving waren ingericht moesten als zodanig worden doorgevoerd op de productieomgeving.

Hiervoor was120 uur werk ingepland voor een externe consultant.

Ik heb een analyserend gesprek gevoerd, vervolgens mijn aanpak aangegeven, waarna zelfstandig op afstand de wijzigingen doorgevoerd in het systeem, en na 82 uur de opdracht naar klantwens afgerond.

Activiteiten

 • Inrichting staging omgeving overzetten naar productie omgeving.

FunctieConsultant
OrganisatieVan Leeuwen Buizen
BrancheIndustrie
PeriodeOktober 2012 – Januari 2013

Scoop

De klant wenst aanpassingen van het reeds in productie zijnde Oracle/Siebel CRM On Demand applicatie en kennisoverdracht naar medewerkers ten behoeve van mogelijk beheer op termijn uitgevoerd binnen eigen organisatie.

Activiteiten

 • Analyse en ontwerp van aanpassingen binnen een bestaand CRM ON Demand systeem.
 • Nieuwe rapporten ontwikkelen mbv Oracle Business Intelligence (OBI Answers).

FunctieConsultant
OrganisatieKPN
BrancheTelecommunicatie
PeriodeSeptember 2011 – December 2011

Scoop

In de laatste fase van het project ben ik bij het project betrokken geraakt door in te springen om de systeemtest uit te voeren alsmede een werkinstructie te schrijven voor een vergoedingssysteem. Deze applicatie dat is gebouwd met behulp van de Oracle e-Business Suite module ‘Incentive Compensation’ en bevat complexe maatwerk interfaces.

Activiteiten

 • Schrijven van testscripts en uitvoeren van de systeemtest.
 • Uitvoering inrichting van het systeem aan de hand van een setup document.

FunctieTrainer
OrganisatieKPN (Wholesale)
BrancheTelecommunicatie
PeriodeOct 2009

Scoop

Om aan de behoefte van de afdelingsmedewerkers te voldoen heb ik een training Oracle / Siebel CRM ON Demand aan de beheerders van deze reeds uitgerolde CRM On Demand applicatie gegeven.

Activiteiten

 • Het ontwikkelen en verzorgen van een 2-daagse training op maat bij de klant.

FunctieFunctioneel consultant, Trainer
OrganisatieGemeente Rotterdam (Service Dienst Rotterdam)
BrancheOverheid
PeriodeJun – Jul 2009

Scoop

Om aan de behoefte van de afdelingsmedewerkers SDR en de eindgebruikers op de diverse afdelingen binnen de Gemeente Rotterdam te voldoen, zijn de Oracle modules iSupport en TeleService voor de afdeling SDR ingericht.

Met behulp van deze applicatie kunnen serviceaanvragen worden opgevoerd en opgevolgd.

Activiteiten

 • Het opleiden van de eindgebruikers.
 • Inrichting van de applicatie, gebaseerd op een eerdere implementatie voor de afdeling KCR binnen de Gemeente Rotterdam.

FunctieFunctioneel support, Beheerder
OrganisatieOiltanking Antwerpen
BrancheIndustrie
PeriodeJan 2009 – december 2009
Werkgebied / ProductenOracle EBS maatwerk op logistiek, order management en contract modulesOracle EBS FinancialsVerzorging van opleiding: System Administration for E-Business Suite

Scoop

Oiltanking heeft een complex maatwerk Oracle EBS systeem laten ontwikkelen en reeds uitgerold over haar diverse Terminals wereldwijd (Antwerpen, Gent, Terneuzen, Hamburg, Houston, Texas City, Oman).

Dagelijks worden problemen en verzoeken van key-users aangaande dit systeem gemeld op de IT helpdesk. De meldingen kunnen na analyse en aanpassingen door Functionele supportmedewerkers worden beantwoord en opgelost. Indien nodig worden technische reparaties of vernieuwingen op het systeem ontwikkeld en doorgevoerd mbv de Technische supportmedewerkers.

Activiteiten

 • Verzorging van een EBS System Administration training aan diverse IT support medewerkers van Oiltanking over systeembeheer voor EBS.
 • Opvolging van de binnenkomende meldingen, vanuit een functionele en deels technische rol als supportmedewerker.
 • Testen van de opleveringen van aanpassingen/vernieuwingen die zijn ontwikkeld door Technisch Support alvorens deze in productie gezet worden.

FunctieFunctioneel consultant, Trainer
OrganisatieGemeente Rotterdam (Ontwikkel Bedrijf Rotterdam)
BrancheOverheid
PeriodeJul – Okt 2008

Scoop

Accountmanagers binnen OBR dragen zorg voor het binnenhalen van nieuwe klanten, dwz bedrijven die zich willen gaan vestigen of verlengen binnen de gemeente Rotterdam. Om aan de behoefte van de accountmanagers en relatiebeheerders binnen OBR (team I&A) te voorzien werd de klant en klantcontact functionaliteit van Oracle (Siebel) CRM On Demand geïmplementeerd.

Activiteiten

 • Ontwerpen van de inrichting van de schermen (in samenspraak met opdrachtgever/klant) en uitvoering hiervan.
 • Uitwerken van een voorstel ter implementatie van het autorisatiemodel.
 • Handleiding schrijven en opleiden van de eindgebruikers.

FunctieTrainer
OrganisatieZiggo (voorheen: Casema)
BrancheTelecommunicatie
PeriodeMaart – april 2008
Werkgebied / ProductenOracle E-Business Suite tool: Oracle Scripting

Scoop

Na de in productie name van een zeer omvangrijke business flow was bijscholing aan medewerkers van Ziggo en onderhoud & uitbreiding van de diverse Oracle E-Business Suite modulen gewenst.

Activiteiten

 • Technische kennisoverdracht aangaande de tool en ontwikkelde applicatie aan de beheerders van de applicatie.
 • Advisering over de mogelijkheden van integratie van de ontwikkelde scripts met een andere maatwerktool.

FunctieTrainer
OrganisatieMinisterie van Justitie (CJIB)
BrancheOverheid
PeriodeJanuari 2008

Scoop

 • Na een lange implementatieperiode door externe consultants moest tenslotte een training worden gegeven aan de business consultants en applicatie beheerders werkzaam voor het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden. In deze afsluitende fase heeft Ordina mij benaderd en om mijn inzet als docente gevraagd. Training materiaal was reeds aanwezig. Inhoudelijk betrof de opleiding de Oracle E-Business Suite modules: TeleService , Install Base , Advanced Pricing en Customers Online.

Activiteiten

 • Doceren van de toegepaste Oracle E-Business suite CRM modulen binnen het bedrijfsproces van de klant.
 • Inleving in het proces en de terminologie van de klant ondanks het ontbreken van voorkennis en een korte inwerktijd.
 • Inspelen op verschillende kennisbehoeften van verschillende 2 doelgroepen in eenzelfde klas.

FunctieFunctioneel consultant
OrganisatieMinisterie van VROM (Rijksgebouwendienst)
BrancheOverhead
PeriodeDec 2006 – dec 2007
Werkgebied / ProductenOracle E-Business suite module(n): Oracle Sales (11.5.10)Oracle Telesales (11.5.10)

Scoop

De klant wilde een migratie van Oracle Sales & Marketing 11.03 naar 11.5.10. Dit heeft geresulteerd in een migratie naar TeleSales 11.5.10 en een implementatie van Oracle Sales 11.5.10

Activiteiten

 • Workshop Oracle TeleSales / Oracle Sales voor eindgebruikers.
 • Realisatie van post migratie activiteiten mbt Oracle TeleSales 11.5.10.
 • Uitvoeren van een nieuwe implementatie van Oracle Sales 11.5.10.
 • Testen van het maatwerk, in samenwerking met Oracle ontwikkelaars in India.
 • Overdracht aan eindgebruikers en beheerders van de klant.

FunctieSolution Designer en Applicatiebeheerder
  
OrganisatieCasema – periode 2
BrancheTelecommunicatie
PeriodeApril 2006 – jun 2007
Werkgebied / ProductenOracle E-Business suite module(n): Oracle ScriptingOracle TeleSalesOracle TeleServiceOracle Knowledge BaseOracle MarketingOracle iSupport

Scoop

Na de in productie name van een zeer omvangrijke business flow (zie: ‘Casema – periode 1’) was onderhoud & uitbreiding van de diverse Oracle E-Business Suite modulen gewenst.

Diverse afdelingen droegen hiervoor zorg: afdeling Applicatiebeheer voor onderhoud en aanpassingen op de bestaande functionaliteit, Solution Design voor inschatting en ontwerp van nieuwe functionaliteiten ter verbetering of uitbreiding op het reeds in productie zijnde systeem.

Activiteiten

Tijdens deze periode was ik in teamverband 50% werkzaam voor de afdeling Solution Design en 50% werkzaam voor de afdeling Applicatie Beheer.

Mijn activiteiten waren:

 • (als Applicatiebeheerder) het aanpassen en oplossen van incidenten en meldingen van eindgebruikers.
 • (als Solution Designer) het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Communicatie met zowel business analisten en management aan klantzijde.

FunctiePre-sales consultant
OrganisatieING bank
BrancheBankwezen
PeriodeMart 2006
Werkgebied / ProductenOracle E-Business suite module(n): Oracle Customers Online (OCO)

Scoop

Onderzoeken en presenteren van mogelijke toepassingen van Oracle Customers Online binnen ING.

Activiteiten

 • Proof of Concepts: verwerking van de klant requirements en het aanbieden van mogelijke oplossingen dmv toepassing van de functionaliteit zoals aanwezig binnen OCO.
 • Demo voorbereiden en uitvoeren: presentatie aan het management van afdeling Facility Management/Client Interface (ING).

FunctieConsultant, docent
OrganisatieCasema – periode 1
BrancheTelecommunicatie
PeriodeDec 2004 – nov 2005
Werkgebied / ProductenOracle E-Business suite module(n): Oracle ScriptingOracle TeleServiceOracle Marketing OnlineOracle Advanced OutboundOracle TeleSales

Scoop

Implementatie van diverse complexe telecommunicatie business flows* met behulp van een groot aantal Oracle E-Business Suite modulen.

* onder andere:

 • Procure tot Pay
 • Campaign to Lead
 • Lead to Order
 • Order to Cash
 • Contract to Renewal
 • Contact to Resolution

Activiteiten

 • Binnen het CRM team heb ik voor de afdeling Marketing de E-Business Suite Marketing Online applicatie geïmplementeerd.
 • Tevens was ik verantwoordelijk voor het coördineren en het opleveren van de call center scripts op de afdeling klantenservice afdeling en de technische helpdesk. Hiervoor heb ik:
  • analyses uitgevoerd en het functioneel ontwerp vervaardigd, en
  • aan de klant support geleverd en een producttraining verzorgd.

FunctieTechnisch consultant / BI consultant
OrganisatieTweede Kamer der Staten-Generaal
BrancheOverheid (landelijk)
PeriodeJan 2004
Werkgebied / ProductenOracle E-Business Suite module(n):  Oracle Financials Oracle BI: Oracle Discoverer

Scoop

De financiële afdeling van de Tweede Kamer had behoefte aan rapportages. Deze zijn ontwikkeld en opgeleverd middels Oracle Discoverer.

Activiteiten

Tijdens dit project was ik verantwoordelijk voor:

 • De bouw van de End User Layer (EUL), welke werd gebaseerd op diverse tabellen uit het financiële datamodel van de E-Business Suite (Oracle Financials),
 • De oplevering en kennisoverdracht van de rapporten welke werden vervaardigd mbv de onderliggende EUL aan de eindgebruikers.

FunctieConsultant en Teamleider
OrganisatieCanon Europe
BrancheIndustrie
PeriodeMei 2002 – dec 2003
Werkgebied / ProductenOracle E-Business Suite module(n):  iStore Tevens: teamleider (van het iStore maatwerk team)aanpassen Java Server Pages, PL/SQL

Scoop

Doel van Oracle iStore implementatie was het zodanig definiëren en organiseren van producten zodat deze gemakkelijk zouden kunnen worden besteld en waarbij tevens de klant inzicht kon verkrijgen in zijn logistieke situatie en zijn financiële proces.

De ERP en Financiële Oracle E-Business Suite module(n) waren reeds geïmplementeerd/in ontwikkeling voor deze klant.

Activiteiten

Ik heb al dan niet binnen teamverband:

 • klant requirements verzameld en een CRP georganiseerd,
 • iStore out-of-the-box geïmplementeerd,
 • inrichting van iStore op behoefte van de klant uitgevoerd (setup),
 • maatwerk op de JSP’s en PL/SQL op behoefte van de klant uitgevoerd.

Als gevolg van uitbreiding van het iStore ontwikkelteam ben ik als teamleider aangesteld.

Ter vervulling van deze functie heb ik:

 • Planningen opgesteld en de voortgang hierop bewaakt
 • Teambijeenkomsten geïnitieerd waarbij de inhoudelijke activiteiten, zoals openstaande issues, werden medegedeeld, besproken en geëvalueerd.
 • Acties uitgezet en toezicht gehouden op de opvolging hiervan.
 • Geïnformeerd bij teamleden naar ontwikkelingen, ideeën en persoonlijke behoeften aangaande projectinhoudelijke zaken.
 • Gecommuniceerd met de projectleider over de status aangaande het team en haar werkzaamheden.

FunctieBI consultant (Oracle Discoverer)
OrganisatieKoninklijke Theodorus Niemeyer (Groningen)
BrancheIndustrie
PeriodeApr 2002
Werkgebied / ProductenOracle E-Business Suite module(n): Oracle Process Manufacturing Oracle BI: Oracle Discoverer

Scoop

De implementatie van de Oracle E-Business Suite module Process Manufacturing had reeds plaatsgevonden.

Als gevolg van een upgrade naar een hogere versie moesten het Oracle Discoverer maatwerk (EUL en enkele rapportages) hierop aangepast worden.

Activiteiten

 • Aanpassen van de End User Layer en rapportages als gevolg van een module upgrade
 • Testen en documenteren

FunctieBI consultant (Oracle Discoverer)
OrganisatieMinisterie van Buitenlandse Zaken
BrancheOverheid
PeriodeFeb – maart 2002
Werkgebied / ProductenOracle Business Suite module(n): Oracle Human Resources (HR) Oracle BI: Oracle Discoverer Tevens: PL/SQL

Scoop

Tijdens dit project werd Peoplesoft vervangen door de Oracle E-Business Suite module HR.

De rapportages zoals uit het Peoplesoft systeem werden gehaald moesten zodanig herschreven worden, dat de nieuwe rapportages de benodigde informatie uit het nieuwe Oracle HR systeem konden lezen.

Hiervoor werd Oracle Discoverer (Administrator en User Edition) ingezet en een nieuwe EUL gebouwd. De End User Layer en rapportages werden gebaseerd op verscheidene tabellen uit het datamodel van diverse E-Business Suite module Human Resources (HR).

Activiteiten

 • Bouw van de End User Layer
 • Bouw van 2 complexe rapportages
 • Testen en documenteren

FunctieFunctioneel consultant
OrganisatieFriesland Coberco Dairy Foods
BrancheIndustrie (zuivel)
PeriodeFeb – Maart 2002
Werkgebied / ProductenOracle E-Business Suite module(n): iStore diverse ERP modulen: Inventory, Order Management, Order Capture

Scoop

Voor de registratie van zuivelproducten en het bestellen hiervan door distributeurs (vanuit Hong Kong) is de E-Business Suite module Oracle iStore ingezet voor deze klant.

Er werd een zogenaamde ‘Fast Forward’ implementatie van de Oracle E-Business Suite module iStore uitgevoerd op een omgeving waarop nog geen enkele Oracle E-Business Suite modulen waren geïnstalleerd (geïmplementeerd).

Hierdoor moesten ook de -voor de inrichting verplichte- backoffice modulen worden uitgevoerd door de CRM consultant (Beatrijs).

Activiteiten

Opmerking: Tijdens dit project was er geen Applications DBA aanwezig en er was geen projectteam fulltime aanwezig, slechts een parttime projectleider.

 • Analyse van de requirements en inrichting Oracle iStore én alle gerelateerde Oracle E-Business Suite modulen
 • Uitvoeren Application DBA activiteiten (patches installeren, oplossen technische problemen) met behulp van telefonisch contact met Oracle Support.
 • Kennisoverdracht aan de eindgebruikers.

FunctieDocent
OrganisatieOracle University Nederland
BrancheAutomatisering en Informatie
Periode2001
Werkgebied / ProductenOracle Designer 3.1.3.Oracle CDMOracle Headstart

Scoop

Ter vervanging van een collega heb ik – ‘last-minute’- een 5 daagse Oracle Designer workshop verzorgd voor klanten van Oracle University Nederland.

Gezien de situatie bleek ik met mijn flexibiliteit de ‘redder in nood’.

Tijdens de workshop werkten de cursisten een casus uit, met behulp van de Oracle tools, methoden en toepassing van opgedane kennis. De resultaten werden geëvalueerd en besproken.

Activiteiten

Ik heb als trainer de onderstaande onderwerpen uitgelegd en gedemonstreerd:

 • Ontwerp van Entity Realtionship Diagrams (ERD)
 • Ontwerp van Functional Hierarchy Design (FHD)
 • Definiëren van Business Rules
 • Ontwerp en aanmaken van een Server Model
 • Implementatie van database triggers
 • Generatie en aanpassen van Oracle Forms en Oracle Reports
 • Gebruik van de Custom Development Method (CDM)
 • Toepassing van Oracle Headstart

FunctieApplication Developer
OrganisatieNederlands Forensisch Instituut (N.F.I.)
BrancheOverheid
Periode1999 – 2000
Werkgebied / ProductenDesigner/2000PL/SQLCDM

Scoop

Voor het NFI (voormalig: Gerechtelijk Laboratorium) heeft Oracle een maatwerk applicatie gemaakt waarmee complexe informatie van alle afdelingen binnen het instituut kan worden bewaakt en verwerkt. Op dit reeds bestaande registratie systeem (ontwikkeld door Oracle) moesten nieuwe functionaliteiten en aanpassingen worden doorgevoerd.

Activiteiten

 • Ontwikkelen en aanpassen van nieuwe en bestaande functionaliteit
 • Overleg met opdrachtgever en analisten
 • Zorgvuldig testen van de code en forms
 • Probleemloos in productie brengen van de code en forms binnen een kort tijdsbestek

FunctieGraduate consultant
OrganisatieOracle Nederland BV
BrancheAutomatisering en Informatie
Periode1999
Werkgebied / ProductenOracle DesignerOracle FormsOracle ReportsPL/SQL Tevens: teamleiding

Scoop

Bootcamp project gedurende 6 weken in Boedapest, Hongarije. Tijdens deze training hebben de cursisten technische kennis opgedaan en tevens leren werken in project- en teamverband. Enkelen hebben de training kunnen benutten om Teamleider eigenschappen in praktijk te brengen. Ondanks de ‘sandbox situatie’, had deze training ook een formeel karakter, een goede basis moest worden gelegd.

Activiteiten

Ik heb deelgenomen aan deze graduate opleiding als cursist en hierbij tevens de functie van Teamleider vervuld, waarvoor ik democratisch werd uitgekozen. Naast de opgedane technische kennis heb ik hierdoor ook op management gebied een goede ervaring opgedaan.


FunctieApplicatie ontwikkelaar
OrganisatieEmpee Golfkarton Etten-Leur
BrancheIndustrie
Periode1998
Werkgebied / ProductenAnalyse en ontwerp inkoopsysteemdBase IVSystem Development Methodology (SDM)

Scoop

De klant was op zoek naar een inkoopsysteem voor de grondstoffen ter vervaardiging van hun eindproducten. Dit zou een stand-alone maatwerk applicatie voor de inkoopafdeling moeten worden.

Activiteiten

 • Ik heb de SDM methode toegepast en hiervoor eerst een analyse uitgevoerd op de huidige werkwijze op de inkoopafdeling. Op basis hiervan heb ik een ontwerp gemaakt en een voorstel gedaan waardoor enkele werkprocessen zouden wijzigen (Business Process Redesign), hetgeen het inkoopproces én de automatisering hiervan ten goed zou komen.
 • Vervolgens heb ik het ontwerp geprogrammeerd (gegenereerd) dmv de dBase IV generator en het systeem binnen de vooraf bepaalde tijd opgeleverd.
 • Na overdracht en de in productie name heeft de tevreden klant de wens uitgesproken om het systeem te willen integreren met de andere afdelingen.

FunctieBusiness consultant , ‘projectleider Y2K’
OrganisatieSteelweld Breda (VDL)
BrancheIndustrie (automobiel)
Periode1998
Werkgebied / ProductenBusiness Process Redesign (BPR)Integratie nieuw logistiek systemProjectleiding ‘Y2K’Communicatie!

Scoop

De klant kreeg vanuit haar moederorganisatie opdracht om met een nieuw logistiek systeem te gaan werken. Daarbij werd de wens uitgesproken om de gerelateerde bedrijfsprocessen en werkwijzen in kaart te brengen. Daarnaast leefde het ‘Year 2000’ vraagstuk binnen en buiten de organisatie (klanten, leverancier) en was er een druk om aantoning en bevestiging dat deze klant en voorbereid was op de eeuwwisseling die spoedig zou gaan komen…

Activiteiten

Ik heb verschillende opdrachten vervuld tijdens deze werkervaring:

 • In kaart brengen van de bedrijfsprocessen en werkwijzen van de medewerkers door middel van interviews en onderzoek
 • Meewerken aan de integratie en acceptatie door de eindgebruikers van het nieuwe logistieke systeem (ook op de afdelingen inkoop, werkvoorbereiding en planning)
 • Het begeleiden van de eindgebruikers tijdens de overgang van hun oude en vertrouwde systeem naar het nieuwe, opgelegde, complexe, nog niet precies aansluitende systeem.
 • Het verzamelen en verschaffen van informatie en zekerheden omtrent een voorspoedig verloop van de digitale eeuwwisseling binnen de systemen van de klant evenals van de toeleveranciers van de klant