Commercieel traject (offerte, facturering)

Uitleg werkwijze uitvoering opdracht / project

Bepaling van wel / niet wordt gedaan (en waarom wel/niet)

Organisatorische aanpak (methodiek) en wijze van communicatie / communiceren

  • Overleggen (hoe, wanneer, hoe lang, waarover, wie)
  • Beoordeling / Evaluatie

Plan van Aanpak: Inhoudelijk -> vragenlijst, demo, workshop, MoSCoW lijst, functioneel ontwerp & technisch ontwerp, user stories, testen, beoordelen, opleveren, resultaten, deliverables